Vivu – Bóng đá phủi
VTC Corp
1.0 Varies with device
"Ứng dụng bong da phui Tìm đối thủ, tìm đội bóng và tìm cầu thủ đầu tiên tại Việt Nam"
- Hiển thị các thông tin về đối thủ, tìm đội bóng và tìm cầu thủ
- Tự động chỉ đường đến địa điểm sân bóng thi đấu
- Hiển thị đầy đủ thông tin về địa điểm, hình ảnh, đánh giá về sân bóng.
- Không lo về việc thiếu đối để giao hữu
- Ứng dụng tuyệt vời nhất cho người yêu thích đá bóng!
- Bạn đồng hành trên khắp các sân cỏ
- Dễ dàng chọn lựa những sân bóng tốt, đối thủ hay.

Tại sao phải cài?
* Bạn có một đội bóng:
- Không lo thiếu đối thủ khi tìm kiếm
- Không lo thiếu cầu thủ cần người
- Không có đối thủ? Tìm ngay đối thủ để giao hữu
- Có Bóng đá phủi (bong da phui)– Thi đấu mọi lúc mọi nơi!
* Bạn là 1 cầu thủ mê thể thao bóng đá
- Không lo thiếu đội bóng để đầu quân
- Hiển thị đầy đủ thông tin, tính chất các đội bóng đang cần người
- Tìm người, tìm đội bóng để đầu quân cứ để Bóng đá phủi lo!
- Cơ hội nhận nhiều ưu đãi tại hàng trăm sân bóng trên Toàn quốc

Vivu - Bong da phui
Thông tin hỗ trợ:
- Điện thoại: 19001530
- Email: bongdaphuiphongtrao@gmail.com
- Facebook : https://www.facebook.com/bongdabong/?fref=ts

"Application Disclosure Find rivals peeling, search teams and finding the first player in Vietnam"
- Displays information about competitors, search and find team players
- Auto directions to venues playing tennis
- Shows the full information about the location, photos, reviews of the stadium.
- Do not worry about the lack of respect for friendlies
- Great app for people who love football!
- You companion across the lawn
- Easy to choose the golf ball well, competitors or.

Why have installed?
* You have a team:
- Do not worry about lack of competition when searching
- No shortage of players to people
- No rival? Search now rivals for friendlies
- Having brushed Football (soccer Disclosure) - Competitions wherever!
* You are the first player football sports enthusiasts
- Do not worry about missing the team for Troops
- Shows the full information, the nature of the team is to people
- Find people, find themselves joined the team to shake off the worry for Football!
- Opportunities received many privileges in hundreds of golf balls on Nationwide

Vivu - Football Disclosure
Information support:
- Phone: 19001530
- Email: bongdaphuiphongtrao@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/bongdabong/?fref=ts

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less