ADAZAL
Adem Aganovic
1.0 Varies with device
Kompanija Adazal d.o.o osnovana je 1996.godine sa početnom mišlju malog porodničnog obrta. Počeci poslovanja vezuju se za prostor površine 50m2, i pet uposlenih radnika.

Ali zahvaljujući upornom radu osnivača i vlasnika gospodina Rame Bajrića, kao i, nadasve, poštenom i korektnom odnosu prema kupcima, danas je Adazal, sa ponosom se može reći, jedna od vodećih kompanija koja na jednom mjestu nudi svojim kupcima sve ono što je potrebno za siguran i miran dom.

Rezultat naših dugoročnih nastojanja, želje za uspjehom, i napornog rada, je Adazal MEGA baucentar, objekat izgrađen vlastitim sredstvima na lokaciji Aleja Bosne srebrene 201, preko puta aerodroma, i isti je počeo sa radom 10.04.2014.godine.

Objekat ukupne površine cca 3000m2 urađen je u skladu sa evropskim standardima, gdje na jednom mjestu kupcima nudimo širok asortiman keramike, sanitarija, rasvjete, laminata, alata. Sve što Vam je potrebno potrebno za građenje i izgradnju možete naći u našem baucentru, kao i vrtlarski program iz asortimana svjetski poznatog brenda Let's doit, čiji smo zastupnici.

Naše temeljno načelo i ključ našeg uspjeha jest jednostavnost, prema kojoj se ravna naše cjelokupno djelovanje.

Kupujemo i prodajemo kako bismo našim kupcima ponudili robu široke potrošnje dobrog kvaliteta, po povoljnim cijenama.

Naša primarna djelatnost je trgovina na veliko i malo elektromaterijalom, vodomaterijalom, boje i lakovi, materijal za grijanje, vijčana roba, alati i mašine, materijal za izolaciju, te ostali građevinski materijal.

Kao organizirani lanac firme sa iskustvom,svakodnevno pokušavamo ostvariti što veću i bolju saradnju sa lokalnim i regionalnim kompanijama i proizvođačima.

Kvaliteta našeg poslovanja ogleda se,kako u dobroj organizaciji, tako i u zalaganju i spremnosti naših radnika na timski rad i unapređenje poslovanja. Ulaganjem u obrazovni program, prezentacije i seminari, omogućavaju stručno i obučeno osoblje koje našim kupcima pruža savjetodavnu pomoć prilikom odabira i kupovine roba iz našeg asortimana.

U cilju zadovoljstva naših kupaca, za kupljenu robu i opremu Adazal d.o.o Sarajevo nudi BESPLATNU DOSTAVU u najkraćem roku, i po tačno utvrđenim količinama. Nudimo i usluge utovara i istovara kupljene robe.

Stalna ispitivanja tržišta, traganje za kvalitetom a sve u skladu sa potrošačkim trendovima, rezultiralo je razvojem saradnje sa vodećim kompanijama kao što su: Baumit, EPS Laštro, Nexe, Cementara Kakanj, Ecos, Hager, IGM Visoko, kao i mnogi drugi.

Uvažavajući potrebe i želje naših kupaca proširujemo saradnju i sa vodećim ino partnerima, te u našem asortimanu možete pronaći alate i opremu i poznatih svjetskih brendova Bosh, Makita, Deltroni,iz odjela sanitarija i keramike Sanotechnick, Ceramica Colli, kao i mnogi drugi.

Dođite i uvjerite se sami u asortiman robe koji nudimo.

Kod nas je kupac uvijek na prvom mjestu,jer vaše zadovoljstvo naša je briga.

The company ADAZAL Ltd. was founded in 1996 with initial thought porodničnog small craft. The beginnings of business are related to the area of ​​50m2, and five employees.

But thanks to the hard work of the founder and owner of Mr. Rama Bajrić, and, above all, fair and correct relation to the customers, today ADAZAL, with pride we can say, one of the leading companies in one place that offers its customers everything they need for safe and secure home.

The result of our long-term efforts, the desire for success and hard work, is ADAZAL MEGA Baucentar, facility built its own resources at the site Alley Bosnia silver 201, across the street from the airport, and the same was started in 10.04.2014.godine.

The building total area of ​​approximately 3000m2 prepared in accordance with European standards, where in one place offer our customers a wide range of ceramics, sanitary ware, lighting, laminate, tools. All you need is necessary for construction and building yourself up in the baucentru, as well as gardening program from a range of world-renowned brand Let's doit, that we represent.

Our basic principle and the key to our success is simplicity, according to which the flat our whole operation.

We buy and sell in order to provide our clients with consumer goods of good quality, at affordable prices.

Our primary business is wholesale and retail electrical, pluming, paints and varnishes, materials for heating, bolts, tools, machines, materials for insulation and other building materials.

As an organized chain company with experience, every day we try at getting better and better cooperation with local and regional companies and manufacturers.

The quality of our business is reflected both in the good organization, and in the commitment and willingness of our employees to work in teams and business improvement. By investing in educational programs, presentations and seminars, provide professional and trained staff that provides our customers with advice when selecting and purchasing goods from our range.

In order to please our customers, for the purchased goods and equipment ADAZAL doo Sarajevo offers delivery in the shortest possible time, and precisely determined quantities. We also offer loading and unloading of goods purchased.

Continuous market research, the search for quality all in line with consumer trends, resulted in the development of cooperation with leading companies such as: Baumit, EPS Laštro, Nexe, Plant Kakanj, Ecos, Hager, IGM high, as well as many others.

Taking into account the needs and desires of our customers are expanding cooperation with leading international partners, and in our offer you can find tools and equipment and world famous brand Bosh, Makita, Deltron, from the department of sanitary facilities and ceramics Sanotechnick, Ceramica Colli, as well as many others.

Come and see for yourself the range of goods that we offer.

Here, the customer always comes first, because your satisfaction is our concern.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less