Ar-Tec Kimya
Adnan Varmaz Creative Studio
0.1 Varies with device
AR-TEC Kimya, kaliteli üretim ve hizmet anlayışı ile müşteri ve tedarikçilerinden oluşan paydaşlarına değer katma ilkesini benimsemiştir.

Saha ve Üretimdeki personelleriyle, profesyonel ve sektör deneyimli kadrosu ile teknolojinin en son seviyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yıllık 1 milyon tonluk üretim kapasitesinin % 20’si başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu, Rusya ülkelerine ihraç edilmektedir.Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde, sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.

Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

MISYONUMUZ.

Misyonumuz uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme sağlamak ve sürekli değer yaratmaktır.
Bu sadece operasyonları iyileştirmekten veya maliyetleri kısmaktan çok daha fazlasıdır. Şirket kaynaklarının kaldıraç faktörünü çevre ile uyumlu bir şekilde kullanarak daha yüksek performans göstermek, müşterilerimiz için daha değerli ürün ve hizmetler sunmak, çalışanlarımıza daha fazla refah ve hissedarlarımıza daha yüksek getiriler sağlamak gibi etkenleri içerir.

VIZYONUMUZ

Dünya ticaret ve üretimine en dürüst ve mükemmel şekilde hizmet etmektir

DEGERLERIMIZ

• Mükemmeliyetçilik
• Esneklik
• Girişimci Ruh
• Yenilikçilik
• Sürdürülebilirlik
• Tutarlılık ve Saygı

R-TEC Chemical has adopted the principle stakeholders in the value-added consisting of customers and suppliers with quality products and service.

with field personnel and the production continues the work of professional and sector level, the latest technology with experienced staff.

Annual production capacity of 1 million tons, 20% of the first European countries, including the Middle East, countries are exported to Russia.

 

Always check the "best" is our ultimate goal.

Quality, service, supplier and dealer relationships, make the best of it as an investment and to protect the public image we have is our main goal. The areas to undertake management activities to achieve this goal and our basic principles shown to be the leader in the market.

 

Our goal is to create resources for continuous improvement.

to ensure continuity of service, to carry out the necessary investments; to promote the merger of small and big savings; our employees and the community to help economic and social development, and create activities and resources from all sources to compromise splurge ensuring rational use of our main principles.

 

Outstanding work ethic and our behavior to conform to the principles of honest work.

fair in our relationships, in order to ensure mutual benefit, to act in good faith and understanding, our policy always to comply with the laws and ethical rules.

Fulfill our responsibilities to the people of today and future generations, we will not get into our pioneers and give another basic principle.

for Turkey and the world, it is our duty to spread this awareness and conscious of environmental protection.

OUR MISSION.

Our mission is long-term, sustainable growth and create sustained value.
This is much more than just being cut costs or improve operations. Using the leverage of the company's resources in a manner consistent with higher environmental performance show, to offer more products and services for our customers, our employees includes factors such as ensuring greater prosperity and higher returns to our shareholders.

our VISION

It is the most honest and the perfect way to serve the world trade and production

OUR VALUES

• Perfectionism
• Flexibility
• Entrepreneurial Spirit
• Innovation
• Sustainability
• Integrity and Respect

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less