+ MinGat HST SUS
Grimsø Retail Solutions
0.1 Varies with device
Ikke offisiell app for å logge inn på Min Gat HST/ SUS (Stavanger)
Versjon 0.1, denne versjonen har kun brukes til å logge inn på HST/ SUS.
Varemerke Min Gat og annen informasjon tilhører respektive eiere.

Not official app to log in to My Gat HST / SUS (Stavanger)
Version 0.1, this version is only used to log in on HST / CIS.
Trademark My Gat and other information of their respective owners.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less