ULAK
Web-Art Bilişim
1.5 Varies with device
Özel Kalem Birimleri hizmetinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan Bilgi Akış Otomasyon Programı, Özel Kalem Müdürlüğü, Halkla İlişkiler, Evrak, Sekreterlik ve Amirleri bünyesinde tek veri tabanı üzerinden ortak paylaşımlı yerel ağ üzerinden çalışabilecek yetkilendirme usulünce bağımsız kullanıcılar tarafından veri girişi yapılabilecek bir yazılım olarak tasarlanmıştır.
Özel kalem müdürleri, sekreterler sevk- idare merkezinin can alıcı noktasıdır. Bu konumdaki birey, yöneticinin sağ kolu olmalı, yöneticiyi aratmamalıdır. Ancak karmaşa, zorluklar ve yoğunluk arasında motivasyon düşebilir. Bu durumda önemli olan girişimci ruhu harekete geçirebilmektir. Birey işini yönetmeye imkan sağlayacak koşulları hazırlama becerisine sahip olmalıdır. Özel kalem iletişim yönetimi sistemi yönetici ile iletişim kurmayı ve günlük görevleri, programları, randevuları, görüşmeleri, davetleri tek bir ekranda aktif olarak takip edebilmeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır.


Özel Kalem İletişim Yönetimi Sistemi:

Özel kalem, dikkatini canlı tutmak için aktif ve kuruma hakim olmak zorundadır.

"Yaptığını yaz, yazdığını yap": Küçük ayrıntılar unutulduğunda ya da yanlış anlaşıldığında büyük sorunlara yol açabilmektedir. Program içerisinde her ayrıntının belirli bir yeri bulunmaktadır. Aranılan her şey anında bulunabilmektedir.

Sisteme şifre ve kullanıcının kendi ismine ait olan hesabı ile girilmektedir. Bu da gizli belge ya da görüşmelerin ortada olmasını engellemektedir.

Büroda neyin ne zaman nasıl yapılacağını pratik olarak görebilmeyi, telefon kayıtlarını önem sırasına göre ayrıntılı kaydedebilmeyi, randevu taleplerini ustaca takip edebilmeyi ve hızlıca karar alabilmeyi sağlar. Önem sırasına göre randevu verebilmeyi, müdürü gereksiz kişi ve telefonlardan korumayı kolaylaştırır.

İşlerin önem ve öncelik sırasını takip edebilmesini, zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak, psikolojik rahatlık ve güç elde etmeyi, motivasyonu arttırmayı sağlar. Böylece birey, ziyaretçilerle muhatap olma ve olumlu izlenim için daha çok vakit ayırabilir. Müdür ve diğer çalışma arkadaşları arasında anahtar- kilit görevini kolaylaştırır.

Etkili bir haberleşme için tüm olanaklara sahiptir. Önemli görülen bir randevuyu ayarlamak, tebrik mesajlarını zamanında göndermek, rapor hazırlamak, günlük rutinleri hatırlatılmaya gerek duymadan yapmak için tek bir ekran yeterli olacaktır.

Kısaca bireyin her şeyi bilmesi ve hatırlaması için gerekli olan çabayı minimuma indirir ve verimini arttırır. Toplantı, randevu, günlük rutin gibi işlemlerin kayıtlarının arşivlenmesi, hiç bir ayrıntının kaybolmaması için de oldukça işlevseldir. Kaybolan küçük not kağıtları ve vakit alan ajanda yerine her şeyi önünde bulabileceği muhteşem bir program tüm işleri kolaylaştıracaktır.

Görevlerin tamamlandığından emin olmadan başka işe geçilmemesi, adım adım takip edilmesi, dikkatsizliklerin ve aksaklıkların önlenebilmesi için pratik kullanıma sahiptir. Program sıfır hata prensibine yönelik olarak oluşturulmuştur. Özel kalem iletişim yönetimi sistemi, bireyin zaman ve enerjiden tasarruf etmesini sağlar. Gün içindeki tüm aktiviteleri planlı olarak takip edebilme imkanı verir.

Süratli ve aktif çalışma şartlarının oluşabilmesi için bireyin büro içi ve dışındaki ilişkileri koordine edebilmesi, hızlı dosyalama, kaydetme ve tek tuşla günlük- haftalık rapor alabilme imkanı bulunmaktadır.

Cabinet units have been developed for use in services Information Flow Automation Program, Private Office, Public Relations, Certificates, Secretary and Chief of common shared via a single database within the body is designed as a software that can be input by the authorization duly individual users to work through a local network.
Special item principals, secretaries and administrative center is the crux of the sevk-. Individuals in this position, the manager must have the right arm, the manager should be called. But the complexity, challenges and motivation can drop in intensity. In this case the important thing is to stimulate the entrepreneurial spirit. The conditions to enable business to manage the individual should have the skills to prepare. To communicate with the stylus contact management system managers and daily tasks, schedules, appointments, calls, invitations are designed to provide a single screen to be able to actively follow.

 
Clerk Contact Management System:

                Special items must be active and drying to keep alive the attention of the judge.

  "Make it says exactly what it says": Small details can cause big problems when it is forgotten or misunderstood. Every detail has a specific place within the program. Wanted everything can be found instantly.

                And the user's password is entered into the system with the account belonging to his name. This also prevent the disappearance of confidential documents or interviews.

                When what is being able to see in practice how to do it in the office, the phone to be able to save detailed records according to the order of importance, provides the ability to take decisions quickly and skillfully demands to keep track of appointments. To be able to give you an appointment in order of importance, the manager makes it easy to protect people from unnecessary and telephone.

                The importance of being able to track and prioritize chores, saving time and energy, psychological comfort and power acquisition allows to increase motivation. Thus, an individual can have more time to deal with visitors and to positive impression. Director and other colleagues from key-lock facilitates the task.

                It has all the facilities for effective communication. To set up an appointment seen important to send a congratulatory message on time, and to prepare the report, it would be enough to make a single screen without the need to be reminded of daily routines.

                It minimizes the effort required for an individual to know and remember everything briefly and increases efficiency. Meetings, appointments, daily routine processes such as archiving of records, is also quite functional in order to prevent any loss of detail. Instead of lost notes and calendar time-consuming to find everything in front of an amazing program will facilitate all the work.

                Another does not pass without making sure the tasks are completed, to be followed step by step, it has a practical use to prevent the recklessness and failures. The program was established for zero defects principle. Stylus contact management system allows individuals to save time and energy. All activities in the day allows ability to follow as planned.

                Rapid and active working conditions for the formation of an individual's inner office and be able to coordinate relations outside, fast filing, there is a possibility of saving and one-touch TagesTickets to receive a weekly report.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less