Zizzee Smart Travel Search
Zizzee Co., Ltd.
1.3 0.6mb

Zizzee Smart Travel Search เป็น Application ที่สามารถค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบราคา และจองโรงแรม รถเช่า ตั๋วเครื่องบิน และซื้อดีลที่พักราคาพิเศษได้

ระบบของเราจะทำการรวบรวมราคาที่พักจากทุกๆ Travel Agency มาแสดงและเปรียบเทียบราคาให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเปรียบเทียบราคาก่อนทำการตัดสินใจจอง และสามารถลิงค์ตรงไปจองบริการกับผู้ให้บริการได้โดยตรง

อีกทั้งยังรวบรวมดีลที่พักราคาพิเศษมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกันค่ะ

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less