Bahawasanya Gerakan Koperasi Malaysia yang didorongi oleh Badan Nasional, ANGKASA mendokong cita-cita hendak:

- Memelihara susunan kuasa yang demokrasi;
- Mengembangkan seluas-luasnya masyarakat yang bercorak kerjasama;
- Mencapai perpaduan yang erat dikalangan seluruh masyarakat;
- Menghapuskan kemiskinan dan penindasan supaya kemakmuran ekonomi dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
- Bekerjasama dengan pihak kerajaan demi kepentingan pembangunan ekonomi negara dan supaya tindakan penyusunan semula masyarakat Malaysia dapat dibantu sekuat mungkin oleh Gerakan Koperasi Malaysia;
- Mengambil peranan yang dinamis dalam usaha pembangunan negara, istimewa di lapangan perindustrian dan perdagangan dan jika perlu bekerjasama dengan pihak pemodal swasta dengan cara yang membawa faedah kepada kedua-dua pihak selagi identiti dan prinsip-prinsip koperasi tidak terancam.

Layari http://www.angkasa.coop

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less