HELIOS Mobile
ALDOR
1.3.8.2 Varies with device
HELIOS Mobile je aplikace, která je klientem informačního systému, umožňující plnohodnotně pracovat s celým IS v mobilním zařízení. K aplikaci se uživatelé přihlašují pomocí svých uživatelských účtů systému HELIOS Green. V aplikaci mají uživatelé k dispozici veškeré potřebné agendy pro svou práci včetně nástrojů a funkcí – stejně jako v plném klientovi. Uživatelé mohou pořizovat, upravovat a prohlížet záznamy, pracovat s workflow i DMS, pořizovat fotografie či snímat GPS polohu. Samozřejmostí je přímé vytáčení telefonních čísel z aplikace, odesílání e‑mailů, otevírání web stránek a polohy na mapě.

HELIOS Mobile is an application that is a client information system, enabling fully work with the entire IS mobile device. The application, users log in using their user accounts HELIOS Green. In the application, users have all the necessary agenda for its work, including tools and capabilities - as well as the full client. Users can capture, edit and view records, work with workflow and DMS, take photos and capture GPS location. Of course there is a direct dial phone numbers of applications, sending emails, opening web pages and location on the map.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less