WetBLOC - sanační technologie
redirector s.r.o.
4.0 Varies with device
WetBLOC je nová sanační technologie pro prakticky všechny typy zdiva. Již není potřeba žádný bagr a zásypový chodník. WetBLOC sanační gel při plošné aplikaci vytvoří ochrannou izolační hráz proti tlačící se vodě. Ideální všude tam, kde není vlhkost žádoucí. WetMOLD a WetPROTECT jsou další účinné zbraně v boji proti plísním a vlhkosti.

Aplikace slouží sanačním technikům jako pomocník při správném postupu sanací, objednávkový systém materiálu, přihlašování na školení a celou řadu dalších funkcí.

WetBLOC is a new remediation technologies for virtually all types of masonry. Already there is no need digger and backfilling pavement. WetBLOC sanitation gel surface when the application creates a protective insulating barrier against intruding water. Ideal wherever there is moisture desirable. WetMOLD and WetPROTECT are more effective weapon in the fight against mold and moisture.

The application serves as an assistant remediation technicians with proper remediation process, material ordering system, logging on training and many other functions.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less