Mobilni REV
Česká spořitelna (Inet)
1.2.2 Varies with device
Aplikace určená pro smluvní odhadce nemovitostí, kteří pracují pro Českou spořitelnu, a.s. Pro přihlášení do této aplikace a její používání potřebujete mít přístup do webové aplikace Partner24 - modul REV. V opačném případě nejste schopni aplikaci aktivovat a tedy ani používat.

Mobilní REV slouží pro zefektivnění a zjednodušení každodenní rutinní práce odhadců. Konkrétně se jedná o:
- Reakce na nabídky
- Správu aktivních zakázek
- Zobrazení zakázky na mapě
- Přístup k informacím o zakázkách
- Přístup k informacím o oceněních náležící zakázce

Aplikace se při instalaci ptá na povolení přístupu k internetu, volání a určení přesné lokace telefonu. Tato povolení jsou nutná pro správné fungování aplikace.

Applications designed for contractual real estate appraiser who work for the Czech Savings Bank, as To log into the application and its use need to have access to the web application Partner24 - REV module. Otherwise you are not able to activate the application and therefore not used.

Mobile REV is used to streamline and simplify the daily work routine appraisers. Specifically, these are:
- Responding to offers
- Management of active contracts
- View contract on the map
- Access to information on procurement
- Access to information on contract awards related

The application installation asks for permission to access the Internet, call and determine the exact location of the phone. These permits are required for the proper functioning of the application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less