FreshFlow
FreshFlow Systems s.r.o.
2.7 Varies with device
Activity management se dá dělat i jednoduše: stačí chytrý sdílený diář: Abyste mohli řídit své lidi, musíte jim vidět pod ruku. A nepotřebujete k tomu víc než společný firemní kalendář

Bojujete s vlastním CRM? Máme revoluci pro vaše firemní data
FreshFlow automaticky přenáší do CRM cenná data, která si obchodníci už stejně vyplňují – ve svém diáři

Naše mobilní aplikace je vlastně velmi triviální. Naštěstí
Díky ní váš obchodník snadno zapíše výsledek hovoru s klientem ihned. A vy máte reálné výsledky online

Activity management can still be done simply: just clever shared diary: To manage your people, you see them under your arm. And you do not need to do more than a common corporate calendar

You fight with your own CRM? We revolutionize your corporate data
FreshFlow automatically transferred to the CRM valuable data that marketers already well filled - in his diary

Our mobile app is actually very trivial. Fortunately
With it, your dealer writes the result to talk with the client immediately. And you have real results online

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less