eManager GLI
Generali CZ
1.3 Varies with device
Hlavní funkce:

Vytvoření fotodokumentace k pojistným smlouvám neživotního pojištění
Vyfoťte pojišťované vozidlo nebo nemovitost a fotografie zašlete do digitálního archivu v pár krocích.

Služby v mapě
Vyhledávejte Czech POINTy, Wi-Fi, notáře a bankomaty kdekoli v republice.

Main features:

Creating photographic documentation for non-life insurance contracts
Take your car insurance or property and send photos to a digital archive in a few steps.
 
Service map
Seek Czech Point, Wi-Fi, notary and ATMs anywhere in the country.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less