Vaillant Servis CZ
DIS MEDIA s.r.o.
1.2.4 Varies with device
Vaillant servis CZ je aplikace výhradně pro smluvní servisní firmy společnosti Vaillant Group s.r.o. a obsahuje informace aktuální pouze pro Českou republiku. Modul ceník je aktualizovaný katalog náhradních dílů ve kterém je možno zjistit aktuální cenu. Modul Produkty obsahuje jak aktuální tak starší výrobní program společnosti s popisem, variantami a veškerou dokumentací. V aplikaci jsou dále dostupné obecné dokumenty jako například formuláře nebo Technické informace, které vydává servisní oddělení firmy. Modul zákazníci slouží k evidenci kontaktů, provedených návštěv, oprav a instalovaných zařízení.

Vaillant service CZ is an application exclusively for contractual service company Vaillant Group Ltd. and contains current information only for the Czech Republic. Module pricing is updated catalog of spare parts in which it is possible to determine the current price. Products module contains both current and older production program with a description, variants, and all documentation. The application is also available to the general documents such as forms or technical information issued by the service department. The module is used to record customer contact, made visits, repairs and installed equipment.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less