Veřejné zakázky
Zakázky do kapsy
Beta Varies with device
Veřejné zakázky do kapsy Vám zajistí informace o všech veřejných zakázkách uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek. Zakázky je možné vytřídit dle oborů (CPV) pomocí filtru. Kromě této základní funkce jsou připraveny i další funkce, které Vám usnadní život a ušetří čas. Díky nim Vám neunikne žádná veřejná zakázka bez sebemenší námahy.

O pořadí doplnění jednotlivých funkcí můžete sami rozhodnout nebo je sami navrhnout na našem facebookovém profilu (facebook.com/verejnezakazky)

Public procurement in the pocket will provide you with information on all public procurement published in the Journal of procurement. Contracts can sort by field (CPV) using a filter. In addition to the basic functions are also prepared other features that will make your life easier and save time. They do not miss any contract without the slightest effort.

The order of addition of the various functions you can decide for yourself, or suggest to our Facebook page (facebook.com / verejnezakazky)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less