Dacom Yield Manager
Dacom
1.1.0 2.3mb
De Dacom Yield Manager geeft je advies op maat bij teeltoptimalisatie van je gewassen. Met deze app kun je in één oogopslag zien waar en wanneer er moet worden bemest, beregend en gewasbescherming moet worden toegepast.

De Dacom Aardappel Manager is de eerste app in de reeks. Hiermee krijg je een Phytophthora bestrijdingsadvies op maat voor al je aardappelpercelen met een rangschikking naar de infectiekansen. Bovendien is er specifiek voor je gebied een uitgebreide weersverwachting en spuitbericht, zodat je het beste spuitmoment kunt bepalen.

De Dacom Aardappel Manager werkt met je huidige teeltregistraties in het Dacom systeem of via het online teeltregistratiesysteem www.crop-r.com. Het houdt rekening met bespuitingen (gebruikte middelen, dosering en tijdstip van toediening), beregeningen en gewaswaarnemingen.

Licentie:
Werk je al met de Dacom Phytophthora adviesmodule, dan is het gebruik van de Dacom Aardappel Manager zonder extra kosten.

1. Download de Dacom Yield Manager
2. Stuur een email naar info@dacom.nl met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer
3. Ontvang je persoonlijke inloggegevens per email
4. Open de app, vul je inlogcode in en bekijk de ziektedruk voor je percelen!

Werk je nog niet met de Dacom Phytophthora adviesmodule?

1. Download de Dacom Yield Manager
2. Stuur een email naar info@dacom.nl met vermelding van je naam, plaats, telefoonnummer
3. Ga akkoord met de automatische incasso voor de maandelijkse afschrijving van bovenstaand bedrag. Het abonnement kan eenvoudig en maandelijks worden opgezegd.
4. Ontvang je persoonlijke inloggegevens en factuur per email.
5. Open de app, vul je inlogcode in en bekijk de ziektedruk voor je percelen

The Dacom Yield Manager will give you advice on growing crops of your optimization. With this app you can see at a glance where and when to fertilizer, irrigation and plant protection must be applied.
 
The Dacom Potato Manager is the first app in the series. This gives you a Phytophthora control advice for all your potato fields with a ranking to the infection opportunities. Moreover, there is specific to your area and spray a comprehensive forecast message, so you can decide the best. Injection time
 
The Dacom Potato Manager works with your current crop registrations in the Dacom system or via the online registration cultivation www.crop-r.com. It takes into account spraying (resources used, dose and timing of administration), waterings and crop observations.

License:
Have you been working with Dacom Phytophthora advice module, then the use of the Dacom Potato Manager at no additional cost.

1. Download the Dacom Yield Manager
2. Send an email to info@dacom.nl stating your name, address and telephone number
3. Get your personal login details by email
4. Open the app, enter your login code and see the pathogen for your plots!
         
Work not with Dacom Phytophthora advice module?
  
1. Download the Dacom Yield Manager
2. Send an email to info@dacom.nl stating your name, city, phone
3. Agree with the debit for the monthly amortization of the above amount. The subscription can be canceled easily and monthly.
4. Get your personal login details and invoice by email.
5. Open the app, enter your login code and see the pathogen for parcels

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less