Eurest
DEFINITY Systems, s.r.o.
1.0 Varies with device
Eurest MAJ – mobilní verze projektu Eurest, která poskytuje zákazníkům informace o stravování.
Umožňuje hostům získat přehledné informace o:
- Jídelníčku – zobrazí seznam jídel na daný den, barevně odlišených podle množství tuku (FIT INDEX).
- Statistice – slouží uživateli k měsíčnímu přehledu stravování na semaforu zdraví (zobrazení pomocí grafu)
- Konzumaci – informace o finančním stavu konta (kreditu, útratě a historii konzumace).
Aplikace umožňuje „sledovat“ současně i několik účtů.
Pro přístup do aplikace se použijí stejné přihlašovací údaje jako na webovém portálu restaurace.eurest.cz. Pro získání přihlašovacích údajů si u vedoucího restaurace nejprve vyžádejte AUTORIZAČNÍ KÓD a ČÍSLO HOSTA. Poté proveďte na webovém portálu registraci do systému.

MAJ Eurest - Eurest mobile version of the project, which provides customers with information about diet.
Allows guests to get clear information about:
- Diet - displays a list of meals for the day, color-coded according to the amount of fat (FIT INDEX).
- Statistic - allow the user to monthly review board at the traffic light health (display with chart)
- Consumption - information on the financial status of the account (credit, spending and consumption history).
The application allows you to "follow" several accounts simultaneously.
To access the applications to use the same credentials as the web portal restaurace.eurest.cz. To obtain credentials from the manager of a restaurant first request authorization code, and the number of guests. Then do a web portal to register in the system.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less