Min Kørsel
KMD A/S
3.0.1.4 Varies with device
Med Min kørsel fra KMD bliver din kørselsregistrering nemmere og mere effektiv. Ved arbejdsrelateret kørsel, kan du med få tryk beregne og registrere din kørsel fra din smartphone. En kørselsregistrering foretages direkte i KMD Opus, og din leder får besked om din kørselsregistrering med henblik på godkendelse. Via GPS-positionsbestemmelse finder appen hurtigt, hvor du er, så du hurtigt kan registrere start-, slut- og eventuelle viapunkter. Alternativt kan du selvfølgelig selv indtaste alle adresser og informationer om kørslen, gennem den indbyggede formular. Appen tilbyder her hjælp til adresseforslag og kilometerberegning.

Min kørsel giver dig overblik over alle dine registreringer, og du kan hurtigt få vist detaljeinformationer for de enkelte registreringer. Alle registreringer kan gemmes som kladder, inden de sendes afsted. Du kan derfor altid have en registrering i gang og sende eller slette den, hvis du ønsker.

Ved brug af Min kørsel hentes data relateret til brugeren ind på enheden.

With My drive from KMD your driving record easier and more efficient. For work-related driving, you can get with press calculate and register your drive from your smartphone. A driving record is directly KMD Opus, and your manager know about your driving record for approval. Via GPS fix will find the app quickly where you are, so you can quickly register input, output and any waypoints. Alternatively, you can of course manually enter all the addresses and information about driving through the built form. The app offers this assistance to address proposals and kilometer charge.

My drive gives you an overview of all your records, and you can quickly view detailed information for individual registrations. All documents can be saved as drafts before they are sent off. You can always have a record of the time and send or delete it if you wish.

Using My driving retrieved data related to the user in to the device.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less