Miracle
Miracle Labs
1.0 Varies with device
Med Miracle-app'en har du mulighed for at få et bedre kendskab til Miracle A/S og alle vores fantastiske services.

Miracle A/S regnes for et af landets førende firmaer hvad angår ekspertise på database-centriske platforme. Mest kendte er vi for vores evne til at redde systemer og databaser, hvor andre har måttet give op. Udover brandslukning og krisestyring hjælper vi også mange kunder med at udvikle og tilpasse applikationer.

Applikationen indeholder bl.a.:

- Vejledende videoer vedr. Oracle Database Licenser.
- En Oracle Database Licenspris lommeregner.
- Seneste nyt fra virksomheden.
- Oversigt over supportydelser mm.

With Miracle app allows you to get a better understanding of Miracle A / S and all our fantastic services.

Miracle A / S is considered one of the leading companies in terms of expertise in database-centric platforms. Most known are we for our ability to rescue systems and databases where others have had to give up. In addition to fire fighting and crisis management, we also help many customers to develop and customize applications.

The application includes:

- Indicative videos regarding. Oracle Database Licensing.
- An Oracle Database License Price calculator.
- Latest news from the company.
- Overview of support services mm.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less