Bilstat Pro
DBI IT A/S
1.0.1 Varies with device
DBI IT A/S samarbejder med samtlige større danske bilimportører og en række myndigheder, og det betyder, at vi kan levere nogle knivskarpe statistikker om det danske bilmarked.

Med app'en Bilstatistik Pro får du mulighed for at få alle disse data præsenteret direkte på din telefon. Du finder her information om registreringer af nye og brugte biler, opgørelser af bilbestanden: Nyregistrerede biler, bestand, virksomhedsdata, forsikring, leasing - og du vælger selv om du vil have præsenteret resultaterne som tabeller eller diagrammer. Data bliver opdateret ugentligt, så tallene er altid helt friske.

Bilstatistik Pro er for de samarbejdspartnere som allerede har et udvidet abonnement på bilstatistik.dk.

DBI IT A / S works with all major Danish car importers and a number of authorities, and that means that we can provide some crisp statistics on the Danish car market.

With the app Bilstatistik Pro allows you to get all that data presented directly on your phone. You will find information on registrations of new and used cars, calculations of the number of cars: New registrations of cars, stock, company data, insurance, leasing - and you choose whether you want to publish the results as tables or charts. Data is updated weekly, so the numbers are always perfectly fresh.

Bilstatistik Pro is for those partners who already have an extended subscription bilstatistik.dk.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less