Udbud.dk
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
3.0.3 Varies with device
Få hurtigt overblik over danske myndigheders udbud, så du kan deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver. Udbud.dk samler danske myndigheders EU-udbud, nationale udbud og indkøbsplaner ét sted. Du behøver altså ikke at sidde foran computeren, når du skal finde frem til de offentlige opgaver, som er i udbud. I stedet kan du nu følge med via din mobiltelefon eller tablet. Du kan også gemme søgninger og få besked, når nye udbud matcher din virksomhed.


Du behøver ikke logge på som bruger for at:
- Få overblik over aktuelle udbud
- Søge efter udbud
- Se udbudsdetaljer

Når du er logget på som bruger, kan du desuden:
- Gemme udbud
- Få direkte besked om ændringer i gemte udbud
- Gemme søgninger
- Få direkte besked om nye udbud, der matcher din søgning

For at få adgang til de udvidede funktioner på udbud.dk, skal du blot være oprettet som bruger på http://www.udbud.dk/Pages/Authentication/LogIn?r=%2f og anvende dit brugernavn og kodeord til at logge ind på udbud.dk app.

Udbud.dk app’en er en mobil version af hjemmesiden http://www.udbud.dk, som er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Oplysningerne på udbud.dk er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret på http://www.udbud.dk/Pages/Content/Legal. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påtager sig ikke noget ansvar for rigtigheden eller gengivelsen af de oplysninger, der er indberettet til udbud.dk af offentlige myndigheder.

Get quick overview of the Danish authorities supply, so you can compete for public sector contracts. Udbud.dk gathers Danish authorities, EU tenders, national tenders and procurement plans in one place. You do not need to sit in front of your computer when you need to identify public tasks in the contract. Instead, you can now follow via your mobile phone or tablet. You can also save searches and get notified when new offerings match your business.


You do not log on as a user to:
- Get an overview of current supply
- Search range
- See terms of detail

Once you are logged on as a user, you can also:
- Save procurement
- Get instant notification of changes in stored supply
- Save searches
- Get instant notification of new tenders that match your search

To access the extended features of udbud.dk, you just need to be a registered user to http://www.udbud.dk/Pages/Authentication/LogIn?r =% 2f and use your username and password to login into udbud.dk app.

Udbud.dk app is a mobile version of the site http://www.udbud.dk developed by the Competition and Consumer Authority.

The information on udbud.dk is subject to a disclaimer and a copyright notice on http://www.udbud.dk/Pages/Content/Legal. Competition and Consumer Authority accepts no responsibility for the accuracy or reproduction of the information reported to udbud.dk by public authorities.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less