Faculty Club
Apps Only
1.0.8 20.0mb
Faculty Club, gelegen in het Groot Begijnhof te Leuven, is een historische toplocatie voor uw vergadering, seminarie of feest. Met de Faculty Club App krijgt u een handig overzicht van alle vergader- en feestzalen, leest u het menu van het á la carte restaurant en ziet u de wekelijkse suggesties van de Chef.

Bedrijven en organisaties die een event organiseren in Faculty Club kunnen gebruik maken van het Mijn Event gedeelte in de app. Deelnemers raadplegen via de app informatie over programma, workshops, plaats, sprekers en deelnemerslijsten.

Belangrijkste functionaliteiten in de app:

Mijn Event
- inloggen via een code op je event dat je zal bijwonen
- raadplegen van het programma
- raadplegen van deelnemerslijst
- raadplegen van workshops in het event
- het grondplan raadplegen
- het event een score geven

A là carte Restaurant
- Menu
- Suggestie van de Chef
- Wijnen
- Bladeren door sfeerbeelden
- Onmiddellijk reserveren in het restaurant

Vergaderzalen
- Een overzicht van de historische zalen met hun capaciteit
- Een vergelijkingstabel van de vergaderzalen met zaalopstellingen en capaciteiten
- Sfeerbeelden per zaalopstelling
- Vergaderzalen opgesplitst in "Infirmeriegebouw" en "Convent van Chièvres"
- Onmiddellijk een vergaderzaal reserveren

Feestzalen
- Een overzicht van de zalen met hun capaciteit
- Sfeerbeelden per zaal
- Onmiddellijk een feestzaal reserveren

Verder kan men de route naar Faculty Club raadplegen, alsook de contactgegevens. Daarnaast is er een grondplannetje van de twee gebouwen voorzien.

Deze App is universeel gebouwd voor zowel smartphone als tablet. De App is volledig native ontwikkeld en vertoont aldus de gekende en vertrouwde kenmerken van het Android platform. De tablet versie kan zowel liggend als staand gebruikt worden.

Faculty Club, located in the Grand Beguinage in Leuven, is a historic location for your meeting, seminar or party. The Faculty Club App you get a handy overview of all meeting and function rooms, read the menu from the à la carte restaurant and you see the weekly suggestions from the Chef.

Companies and organizations that organize an event in Faculty Club can use the My Event section in the app. Consult participants via the app information on programs, workshops, place, speakers and participants lists.

Key features in the app:

My Event
- Sign by a code on your event you will be attending
- Consult the program
- Consult list of participants
- Consulting workshops at the event
- Consult the floor plan
- The event, giving a score

A là carte Restaurant
- Menu
- Suggestion of the Chef
- Wines
- Browse atmospheres
- Immediately reservation in the restaurant

Meeting rooms
- An overview of the historic rooms with their ability
- A comparison table of the conference rooms and room configurations and capacities
- Impressions per room setup
- Meeting rooms split into "Infirmeriegebouw" and "Convent of Chièvres"
- Immediately reserve a meeting room

Party rooms
- An overview of the rooms with their ability
- Impressions per room
- Immediately reserve a Banquet

Furthermore, one can see the route to Faculty Club, as well as contact information. In addition there is a ground plan of the two buildings provided.

This app is universal build for both smartphone and tablet. The App is fully native developed and thus exhibits the familiar and trusted features of the Android platform. The tablet version can be both landscape and portrait use.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less