IT Kontrakt oferty pracy
Stermedia Sp. z o.o.
1.1 Varies with device
IT Kontrakt oferty pracy w branży IT.

Znajdź ofertę pracy dla siebie i dołącz do naszego zespołu ekspertów branży IT!

Aplikacja IT Kontrakt to baza ofert pracy w branży IT.
Pozwala w szybki i wygodny sposób wyszukiwać aktualne oferty pracy w Polsce i za granicą.

Aplikacja jest bezpłatna. Umożliwia personalizację i otrzymywanie powiadomień według własnych filtrów - „oferty dla mnie”, wyszukiwanie oraz dodawanie wybranych ofert do katalogu „ulubione”.

Na ogłoszenia możesz aplikować bezpośrednio z poziomu aplikacji.
Kalkulator wynagrodzeń pomoże Ci wyliczać wartość wynagrodzenia, a kalendarz poinformuje o czasie Twojej dostępności do projektu.

Dostępne funkcjonalności

- bezpłatny dostęp do aktualnych ofert pracy, projektów IT
- wyszukiwanie ofert według własnych kryteriów
- zapisywanie wybranych ofert do katalogu „ulubione”
- aplikowanie z poziomu aplikacji
- ustawianie powiadomień o nowych ofertach pracy
- kalkulator wynagrodzeń
- kalendarz dostępności do projektu


Masz pytania, pomysły na udoskonalenie aplikacji, napisz do nas: supportmobile@itkontrakt.com.pl


IT Kontrakt specjalizuje się w outsourcingu kadry IT.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rekrutacji ekspertów IT do najbardziej prestiżowych projektów informatycznych.
Zespół IT Kontrakt to ponad 370 profesjonalistów realizujących projekty IT w Polsce i za granicą.

Więcej informacji na temat firmy IT Kontrakt znajdziesz na http://www.itkontrakt.pl
Dołącz do nas na Facebooku http://www.facebook.com/itkontrakt

Contract IT jobs in the IT industry.

Find a job for you and join our team of IT industry experts!

Contract IT application is a database of jobs in the IT industry.
This allows for fast and convenient way to search for job vacancies in Poland and abroad.

Aplikacja is free. Lets you personalize and receive notifications according to their own filters - "offer for me", search and add selected offers to your "Favorites".

At the announcement can be applied directly from the application.
Salary calculator will help you calculate the value of wages, and the calendar will inform your availability during the project.

Available features

- Free access to current job offers, IT projects
- Search offers according to your criteria
- Save selected offers to your "Favorites"
- Applying from within the application
- Set notifications for new job
- Salary calculator
- Calendar of availability to the project


Do you have questions, ideas for improving the application, please write to us at: supportmobile@itkontrakt.com.pl


Contract IT specializes in outsourcing of IT personnel.
We have many years experience in the recruitment of IT experts to the most prestigious projects.
Contract IT team to more than 370 IT professionals implementing projects in Poland and abroad.

More information on the company can be found at IT contract http://www.itkontrakt.pl
Join us on Facebook http://www.facebook.com/itkontrakt

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less