MAYBANHANG
EZ Solution
1.33.3 Varies with device
MAYBANHANG là ứng dụng mở rộng của hệ thống quản lý bán hàng Maybanhang.net. MAYBANHANG biến máy tính bảng của bạn thành 1 máy tính tiền cho khách hàng hoặc giúp người quản lý theo dõi thông tin cửa hàng theo thời gian thực. MAYBANHANG sẽ mang tới cho khách hàng trải nghiệm bán hàng hoàn toàn mới.

- Bán hàng: MAYBANHANG là điểm bán hàng lưu động, đặc biệt khi hàng đợi tại quấy thanh toán quá dài.
- Bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ.
- Bán hàng cho các quán Cafe, nhà hàng.
- Bán hàng mọi lúc, mọi nơi.
- In hóa đơn bằng máy in Bluetooth hoặc máy in hóa đơn nhiệt.
- Widget: Cho phép theo dõi hoạt động bán hàng liên tục trên điện thoại/ máy tính bảng


Yêu cầu:
- Người dùng cần đăng ký tài khoản quản lý cửa hàng trên http://Maybanhang.net.
- Bán hàng cho quán Cafe/Nhà hàng: Dùng tốt nhất trên máy tính bảng 7-10 inch.
- Bán hàng cho cửa hàng: Dùng tốt nhất trên máy tính bảng 7-10 inch.

MAYBANHANG the expanded application of sales management system Maybanhang.net. MAYBANHANG turn your tablet into one computer for customers or help managers monitor store information in real time. MAYBANHANG will bring guests to experience a completely new sales.

- Sales: MAYBANHANG are mobile sales points, especially when the queue is too long at the checkout counter.
- Sales for the retail store.
- Sales for the cafe, restaurant.
- Sales anytime, anywhere.
- Receipt printer using Bluetooth or thermal receipt printer.
- Widget: Allows tracking sales activity constantly on the phone / tablet


Request:
- Users must register for an account on http://Maybanhang.net store manager.
- Sales for the Cafe / Restaurant: Best Use 7-10 inch tablet.
- Sales for stores: Best Use 7-10 inch tablet.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less