Facilit FDVU Tablet
Facility Management AS
1.3.0 2.2mb

Facilit FDVU er et program for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygg og eiendommer.

Følgende funksjoner støttes i den mobile versjonen av løsningen:
- Velg fasilitet med tekstsøk, NFC eller QR-koder
- Vis oppgave på fasilitet, opprett nye oppgaver, velg oppgave for mer informasjon, marker oppgaver som utført og vis tilknyttede avvik.
- Redigering av oppgave og avvik
- Vis måleroppgaver (i oppgavelisten) på fasilitet samt registrer målerverdier på disse.
- Vis avvik på fasilitet med fargeindikator for tilstandsgrad, velg avvik for mer informasjon og marker avvik som utbedret.
- Global avviksliste som viser 30 siste avvik uavhengig av tilhørende fasilitet
- Utvalg (filter) på oppgave- og avviksliste.
- Opplasting av foto på nye og eksisterende avvik.
- Last ned bilder.
- Offline-modus

Offline-modus gjør det mulig å arbeide uten tilgang til nett.
Så lenge applikasjonen har nett-tilgang, lagres alle operasjoner på serveren og blir umiddelbart synlig for andre brukere på samme kunde.
Velg bygningen du ønsker å arbeide med mens du har nett-tilgang. Tilhørende oppgaver og avvik lastes ned. Du vil så kunne arbeide med disse selv om du beveger deg inn i et område uten dekning. Offline kan du utbedre avvik, utføre oppgaver, opprette nye oppgaver og avvik, samt laste opp foto på avvik.
Når nett-tilgangen gjenopprettes vil dine endringer og opplastede foto synkroniserer til serveren der de lagres.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less