FacilityApps
FacilityApps BV
1.37 Varies with device
Facility Apps ontwikkelt vooruitstrevende facility managament software voor facilitaire bedrijven. Apps die zorgen dat u meer inzicht krijgt in belangrijke bedrijfsprocessen en projecten. Hiermee biedt u meer zekerheid aan uw klanten, terwijl u tegelijkertijd uw rendement verbetert.

Facilitaire bedrijven kennen een grote diversiteit aan taken, projecten en werkprocessen, die geregeld door elkaar heen lopen. Als management wilt u hierover strikte controle hebben. De facility software en apps van Facility Apps vormen een ‘laag over uw bedrijfsprocessen’ die ervoor zorgen dat deze sneller en effectiever verlopen.

Waarom management software?
Enkele redenen waarom management software aantrekkelijk is voor uw onderneming:
• Zowel management als personeel werkt sneller en efficiënter
• Altijd en overal toegang tot relevante projectinfo
• Kwaliteitsmanagement voor alle betrokken partijen
• Compleet ticketsysteem

Voor wie is onze facility management software?
Onze software en apps zijn niet alleen bedoeld voor het management, ook het uitvoerend personeel en de opdrachtgevers kunnen ermee werken. Het management krijgt inzicht in het functioneren van werknemers en het personeel krijgt een beter inzicht in hun taken en onze software laat ze hun werk efficiënter en sneller uitvoeren. Opdrachtgevers zien direct de status van de werkzaamheden en kunnen eventuele klachten doorgeven en informatie opvragen.

Facility Apps develops progressive facility managament software services companies. Apps that make you gain more insight into key business processes and projects. This provides more security to your customers, while simultaneously improving your return.

Services companies have a wide variety of tasks, projects and processes, which regularly run together. If management want to have this strict control. The facility software and apps Facility Apps forms a layer over your business' that make it faster and more effectively expired.

Why management software?
Some reasons why management software is attractive to your company:
• Both management and staff work faster and more efficiently
• Anytime, anywhere access to relevant project information
• Quality Management for all parties involved
• Complete ticket system

Who is our facility management software?
Our software and apps are not only meant for the management, including the executive staff and clients can work with it. The management will gain insight into the functioning of workers and staff get a better understanding of their roles and our software lets them do their job more efficiently and faster. Clients immediately see the status of the work and any complaints transmit and retrieve information.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less