FacilityApps v3
FacilityApps BV
3.39 Varies with device
Facility Apps ontwikkelt vooruitstrevende facility managament software voor facilitaire bedrijven. Apps die zorgen dat u meer inzicht krijgt in belangrijke bedrijfsprocessen en projecten. Hiermee biedt u meer zekerheid aan uw klanten, terwijl u tegelijkertijd uw rendement verbetert.

Facilitaire bedrijven kennen een grote diversiteit aan taken, projecten en werkprocessen, die geregeld door elkaar heen lopen. Als management wilt u hierover strikte controle hebben. De facility software en apps van Facility Apps vormen een ‘laag over uw bedrijfsprocessen’ die ervoor zorgen dat deze sneller en effectiever verlopen.

Waarom management software?
Enkele redenen waarom management software aantrekkelijk is voor uw onderneming:
• Zowel management als personeel werkt sneller en efficiënter
• Altijd en overal toegang tot relevante projectinfo
• Kwaliteitsmanagement voor alle betrokken partijen
• Compleet ticketsysteem

Voor wie is onze facility management software?
Onze software en apps zijn niet alleen bedoeld voor het management, ook het uitvoerend personeel en de opdrachtgevers kunnen ermee werken. Het management krijgt inzicht in het functioneren van werknemers en het personeel krijgt een beter inzicht in hun taken en onze software laat ze hun werk efficiënter en sneller uitvoeren. Opdrachtgevers zien direct de status van de werkzaamheden en kunnen eventuele klachten doorgeven en informatie opvragen.

Facility Apps develops progressive facility managament software for service companies. Apps that make you more insight into key business processes and projects. Allows you offer your customers more security, while improving your efficiency.

Services companies have a wide variety of tasks, projects and work processes, which regularly intertwined. If management want to have strict control over it. The facility software and apps Facility Apps forms a layer over your business' that make this faster and more effectively.

Why management software?
Some reasons why management software is attractive to your company:
• Both management and staff work faster and more efficiently
• Anytime, anywhere access to relevant project information
• Quality management for all parties involved
• Complete ticket system

Who is our facility management software?
Our software and apps are not only meant for the management, including the executive staff and clients can work with it. The management will gain insight into the performance of employees and the staff will let them do their job more efficiently and quickly to better understand their roles and our software. Clients immediately see the status of the work and can transmit and retrieve information any complaints.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less