ASTA
Risutec Ltd.
1.1.2 Varies with device
Järjestelmä kertoo muokkauspisteen paikan, pinta-alan ja tiheyden.

ASTA:n edut:

- Tarkka dokumentoitu materiaali on helppo välittää eteenpäin ja säilyttää.
- Voidaan käyttää työsuorituksen maksuperusteena, joko pinta-alan tai kappalemäärän kautta.
- Ylitiheä mätästys on kulu, ASTA voi muuttaa hehtaariperusteisen taksan yksikköperusteiseksi.
- Koealojen mittaus vie työvuorosta noin puoli tuntia, ASTA:n avulla mittaus jää pois.
- Taimien määrän tilaus perustuu tietoon mättäiden määrästä- ei arvioon!

Sovelluksen käyttö vaatii ASTA-GPS-vastaanottimen, sekä voimassa olevan lisenssin.
Lisätietoja http://www.risutec.fi

The system tells the edit point position, surface area and density.

ASTA benefits:

- Accurate documented material is easy to pass on and preserve.
- Can be used as work performance fee basis, either through the surface area or the number of copies.
- Far too dense mounding on the cost, ASTA can change a unit-hectare rate.
- Plots shift after shift measurement takes about half an hour, the ASTA of the measurement is omitted.
- The number of seedlings order based on the knowledge määrästä- hummocks not estimate!

An application requires ASTA-GPS receiver, as well as a valid license.
For more information http://www.risutec.fi

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less