ΛΥΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ
FOCUS-ON APPS GROUP LTD
1.0 10.0mb
Παρέχουμε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη προς όλους τους πελάτες μας καθώς και την απαιτούμενη συμβουλευτική καθοδήγηση για τις εγκαταστάσεις τους. Διαθέτουμε τις ποιοτικές πιστοποιήσεις καθώς και πληρέστατες τεχνικές προδιαγραφές.

We provide the necessary technical support to all our customers and required counseling for their facilities. We have quality certifications and fullest technical specifications.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less