Ταϋγέτεια
OmegaTechnology
1.0 Varies with device
“Tαϋγέτεια” – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο

Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου ειδικότερα στην περιοχή των όμορων Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Καλαμάτας που διατρέχουν τον Ταΰγετο, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε τοπικές επιχειρήσεις καθώς και ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης. Ως παραγόμενα προϊόντα αναμένεται να αποτελέσουν η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών με τη μορφή της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού», καθώς και «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας», ο ένας δε από αυτούς, προβλέπεται να αποτελείται από φυσικά, νομικά πρόσωπα με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, τη δυνατότητα ανάπτυξης ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη επιχείρησης από ομάδες ανθρώπων που ουσιαστικά λόγω προσωπικών δυσκολιών, δεν θα μπορούσαν ή δεν θα τολμούσαν να αυτενεργήσουν. Η δομή ουσιαστικά αυτή θα είναι η συνέχιση και ο πολλαπλασιαστής του προγράμματος στη Νότια Πελοπόννησο όταν αυτό θα έχει λήξει.

Ομάδα - Στόχος της παρέμβασης είναι εκατό (100) άνεργοι - εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών Σχολών) και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους ειδικότερους στόχους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή υλοποίησης.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less