Egyszerűsített foglalkoztatás
NISZ Zrt.
1.6.0 Varies with device
Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, alkalmi munka bejelentése egyszerűen.

Az alkalmazás az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony elektronikus úton történő bejelentését támogatja.

A beküldött bejelentések joghatása megegyezik a NAV által publikált 17T1042E jelű elektronikus adatlap kitöltésének és beküldésének joghatásával.

Az alkalmazás által beküldött jelentések adófizetési kötelezettséget eredményeznek!

Az alkalmazás főbb funkciói:
- Egyedi bejelentés: egyszerűsített adatbeküldési lehetőség, amely segítségével a bejelentő percek alatt regisztrálhatja a munkavállalókat.
- Haladó bejelentés: több munkáltató, nagyobb foglalkoztatotti létszám vagy ismétlődő beküldések esetén biztosít hatékony adatrögzítési és beküldési lehetőséget
- Munkáltatók és munkavállalók: a bejelentő adatainak rögzítésére szolgál, illetve itt menthetőek a gyakran foglalkoztatott munkavállalók adatai is
- Eddigi bejelentések: Megtekinthetőek a korábbi bejelentések, és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény által meghatározott időkeretben vissza is vonhatóak.
- Könyvelői funkciók: a munkáltató havi összegző bevallásának (1408. számú elektronikus adatlap) elkészítését támogatja: a rögzített foglalkoztatási adatokat exportálja, és e-mail mellékletként elküldi a megadott címre
- Beállítások: alapbeállítások rögzítése, testre szabás

Az alkalmazás működéséhez szükséges alapfeltételek:
- Ügyfélkapu regisztráció
- Meghatalmazás a beküldésre (ezt a szoftver nem tudja ellenőrizni, a NAV a meghatalmazással nem rendelkezők esetében elutasítja a bejelentést, és ezt az értesítési tárhelyen jelzi)
- Internet-kapcsolat a beküldéshez

Biztonsági tudnivalók, korlátozások, feltételek
- Az alkalmazás minden beküldéskor biztonsági okokból kéri az Ügyfélkapu azonosítást, mentés nem lehetséges
- Az alkalmazás nem tudja ellenőrizni, hogy a beküldő jogosult-e valamely munkáltató nevében bejelentést beküldeni, így azokat a bejelentéseket is sikeres beküldésként tárolja, amelyeket a NAV a bejelentés ellenőrzése után visszautasít.
- A bejelentésről érkező Ügyfélkapu értesítések az alkalmazásban nem tekinthetőek meg
- A felhasználó korábbi, az alkalmazás használata előtti bejelentéseit az alkalmazás nem képes megjeleníteni.

Ismert hiba:
Lenovo S850 telefon esetén az adatok exportálása a telefonon található alapértelmezett levelező kliensből nem megnyitható. Amennyiben ilyen készüléket használ, kérjük más alternatív kliensből (pl. Gmail) nyissa meg a csatolmányt. A hibát más készüléken és kliensnél nem tapasztaltuk.

Agricultural tourism and seasonal work, casual work simply reporting.

The application supports the electronic filing of the simplified employment established employment relationship.

The announcements sent the same effect as published by the NAV 17T1042E sign electronic form must be filled out and submitted legal effect.

The application submitted by reporting tax liabilities result!

The main features of the application:
    - Custom notification: simplified data submission option that lets you register the employees of the applicant in minutes.
    - Advanced reporting: more employers, or a higher number of employees in case of repeated submissions provide efficient data capture and submission options
    - Employers and employees are recording data of the applicant serves and saved in the data is often employed workers
    - Announcements so far: the timeframe specified by the law can be viewed on earlier announcements, and simplified employment is to be held.
    - Accounting functions: a monthly summary declaration of the employer (No. 1408th Electronic Data Sheet) support the preparation of the employment figures recorded in exports and an e-mail attachment sent to the address specified
    - Settings: General Settings Recording, customization

basic conditions necessary for the application to function:
    - For clients Registration
    - Authorization to submit (this software can not control the NAV rejects the attorney for those who have no announcement, and this is indicated in the notification storage space)
    - Internet connection to post

Safety instructions, limitations, terms and conditions
    - The application will be requested to submit all the clients identification for security reasons, it is not possible to save
    - The application can not verify that the sender is authorized to submit application on behalf of an employer, so it stores it as successfully submit the reports, which the NAV declines after checking the application.
    - For clients from the notification alerts in your application can not be seen
    - The user's previous announcements using the application before the application can not be displayed.

Known bugs:
Lenovo S850 phone in case of exporting the data default e-mail client on the phone can not be opened. If you use this product, please alternative client (eg. Gmail) to open the attachment. The fault is not found on other devices and client.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less