ברוקרים רשת תיווך וירטואלית
Brokerim - VIRTUAL REAL ESTATE AGENCY
Varies with device Varies with device
מערכת ברוקרים החברה היא רשת לשיתופי פעולה בין מתווכים ולקבלת הצעות תיווך מלקוחות.

כל הצעת תיווך/שיתוף פעולה שמשותפת ברשת, מופצת בעזרת אלגוריתם חכם למתווכים הרלוונטיים המתאימים ביותר, וזאת על-ידי לימוד אזורי הפעילות החמים של כל מתווך.

מתווכים החברים ברשת ייהנו מגישה למערכת המספקת עבורם מגוון פתרונות וכלים לעבודה היומיומית, ובעיקר, יקבלו המתווכים הצעות תיווך ושיתופי פעולה מהחברים ברשת.

בנוסף, ייהנו החברים ברשת מהטבות בבתי עסק רלוונטיים ושירותים נלווים נוספים, וכל זאת, על-מנת שהמתווך יוכל להתעסק בדבר אחד בלבד - תיווך.

עבור הלקוח, המערכת תמצא את המתווך המתאים ביותר ותאפשר לו ליצור "לחיצת ידיים" ראשונית על-גבי הפלטפורמה. לקוח יוכל לקבל החלטה עם איזה מתווך לעבוד לאחר בחינת כל המידע אודותיו כולל צפייה בביקורות והמלצות. חשיפת פרטי הלקוח ויצירת קשר טלפונית מתאפשרים רק לאחר שהלקוח אישר את המתווך.

Brokers Company is a cooperation network between brokers and brokerage customers for suggestions.

Any proposed mediation / collaborative network share, distributed with a smart algorithm best suited relevant intermediaries, and so by studying the hottest areas of activity of any intermediary.

Brokers will have access to the network members in providing them a range of solutions and tools for daily work, especially, brokers receive offers mediation and cooperation of the members of the network.

In addition, network members will enjoy privileges in relevant business and other related services, and all this, in order to be able to deal with the intermediary of one thing only - brokerage.

For the customer, the system will find the most suitable mediator and allow him to create a "handshake" initial on the platform. A customer may make a decision with a broker to work after reviewing all the information about it including Instant critiques and recommendations. Exposing customer information and contact by phone are possible only after the customer has approved the mediator.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less