VB Smart
F5IT.no
2.1.13 Varies with device
VB Smart er et håndholdt system for rørlegger og en web-løsning for administrasjon. Enten det er en servicejobb, dokumentering overfor forsikringsselskap eller medarbeider-samtale, VB Smart hjelper deg til å gjøre dette riktig første gangen. I app-løsning finner man all informasjon rørlegger trenger for å jobbe effektivt. Rørlegger registrerer ordre, timer og materiell gjennom app-løsningen. I app for VB Smart kan rørlegger se kundeinformasjon, sluttdokumentasjon, produktkataloger samt hvilke ordre kollegaer er ute og arbeider på. Bilder, rapporter og tall, timeregistrering eller melding om avvik, dokumentert og lett tilgjengelig. En VB rørlegger er aldri alene, alltid tilknyttet kontoret – og VB Smart-rørleggerne i hele Norge med VB Smart.
For å kjøpe lisenser og annen informasjon vennligst se på på www.vb.no

VB Smart is a handheld system for plumbing and a web management solution. Whether it is a service job, documenting facing insurance or employee conversation, VB Smart helps you to do this right the first time. In app solution finds all information plumber need to work effectively. Plumbing signing orders, hours and materials through the app solution. In app VB Smart can plumber see customer information, final documentation, product catalogs as well as the order colleagues're working on. Photos, reports and numbers, time or notice of deviations, documented and readily available. A VB plumber is never alone, always associated with the office - and VB Smart plumbers throughout Norway with VB Smart.
To purchase licenses and other information, please refer to the www.vb.no

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less