Leasing-Experts
CODEFUSION Sp. z o.o.
1.0.0 Varies with device
Pierwsza w Polsce mobilna aplikacja leasingowa. Zobacz co oferuje Ci Leasing-Experts

Specjalnie dla Ciebie przenieśliśmy swoje usługi do wygodnej i prostej w obsłudze aplikacji mobilnej.

1. Kim jesteśmy?
Leasing-Experts jest największą i najbardziej rozpoznawalną siecią brokerów leasingu w Polsce. Spółka posiada na terenie kraju ponad 100 oddziałów franczyzowych. Centrala firmy znajduje się we Wrocławiu.
To unikatowy na polskim rynku leasingu projekt, który jest zarządzany przez doświadczonych menedżerów, pracujących w strukturach centralnych spółki, trzech biurach regionalnych oraz przez doświadczonych dyrektorów oddziałów w całym kraju.

2. Czym jest nasza aplikacja?
Nasza aplikacja, to wygodny i szybki sposób na uzyskanie najlepszej oferty leasingowej!

Funkcje:
- Dostęp do pełnej oferty leasingu w Polsce
- Wniosek leasingowy
- Znajdź najbliższy oddział
- Kontakt (łatwy dostęp do danych kontaktowych i formularza)
- Oferta franczyzy Leasing-Experts

3. Co oferujemy?
- Leasing Środków Transportu
- Leasing Maszyn i Urządzeń
- Leasing na START
- Leasing bez BIK / KRD
- Leasing Sprzętu IT
- Leasing Sprzętu Medycznego
- Leasing Maszyn Rolniczych i Leśnych
- Leasing Maszyn Budowlanych

Od teraz masz Leasing zawsze pod ręką!
Pobierz za darmo.

Poland's first mobile application leasing. See what it offers you a lease-Experts

Especially for you we moved their services to convenient and easy-to-use mobile application.

1. Who are we?
Leasing-Experts is the largest and most recognized network of brokers leasing in Poland. The Company holds in the country more than 100 franchise branches. Headquartered in Wroclaw.
It is unique on the Polish leasing market project, which is managed by experienced managers, working in the central structures of the company, three regional offices and by experienced directors of branches across the country.

2. What is our application?
Our application is a convenient and fast way to get the best leasing offer!

Features:
- Access to the full range of leasing in Poland
- Proposal for leasing
- Find your nearest branch
- Contact (easy access to contact details and form)
- Offer Leasing franchise-Experts

3. What do we offer?
- Leasing means of transport
- Leasing Machinery and Equipment
- Leasing START
- Leases without BIK / KRD
- Leasing IT Equipment
- Medical Equipment Leasing
- Leasing of Agricultural and Forestry
- Leasing Construction Equipment

From here you have Leases always at hand!
Download for free.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less