GoedkoopHelmond FB App V1.1
J. de Vroom - Zwikstra
1.0.0 0.2mb

Goedkoop Helmond is een internet winkel die
Kleding, schoenen en speelgoed verkoopt via
internet.

De belangrijkste pagina is Facebook
Hiermee houd Goedkoop Helmond haar klanten
op de hoogte van aanbiedingen, nieuwe collecties en
Markten waarop zij staan.

Copyright © 2015 Goedkoop Helmond
Realisatie door: J. Zwikstra

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less