Jawatan Kosong
Boleh Prod
1.3 Varies with device
Jawatan Kosong, Aplikasi Android Jawatan Kosong diwujudkan untuk memudahkan pencari kerja untuk mencari pekerjaan terkini dalam sektor Kerajaan, Berkanun dan Swasta di seluruh negeri Malaysia.

Ciri-ciri baru diperkenalkan:
* Pilihan pelbagai sumber maklumat jawatan kosong dari blog / web jawatan kosong yang sentiasa dikemaskini. Sekarang terdapat : ohjob.info ; jawatan.biz ; mehkerja.blogspot.com ; jomjobs.com; jawatan-baru.com
* Pilihan pelbagai negeri Malaysia ( Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang, Terengganu, Pulau Pinang, Johor, Langkawi, Melaka, Perak, Sabah ),
* Susun atur yang bersih dan profesional,
* Kongsi maklumat jawatan ke pelbagai sosial media terpopuler (FB, Twitter, Google),
* Size file aplikasi ini kecil (< 5 Mb sahaja),
* Sokongan versi Android terkini (Lollipop).

Semoga aplikasi Jawatan Kosong ini bermanfaat dan membuat anda berjaya mendapatkan pekerjaan impian anda.

Vacancies, Android Applications Vacancies created to facilitate job seekers to search for the latest jobs in the Government sector, statutory and private sectors around the country of Malaysia.

New features introduced:
* Choice of various information sources vacant posts from the blog / web vacancies is regularly updated. Now available: ohjob.info; jawatan.biz; mehkerja.blogspot.com; jomjobs.com; jawatan-baru.com
* Choice of various states in Malaysia (Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang, Terengganu, Penang, Johor, Langkawi, Malacca, Perak, Sabah),
* The layout is clean and professional,
* Share information office to various popular social media (FB, Twitter, Google),
* Size application file is small (<5 Mb only)
* Support the latest Android version (Lollipop).

Hopefully this application Vacancies helpful and make you succeed in getting your dream job.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less