M-SAVE
CUBE Mobile
1.1.0 Varies with device
Mobilā lietotne nodrošina ērtāku saziņu starp īpašumu apsaimniekotāju un tā klientiem, kā arī pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem.

Lietotne ietver:
- Iespēju veidot un deleģēt darba uzdevumus
- Saņemt paziņojumus par uzdevumu statusu
- Uzskaitīt uzdevumu izpildē izmantoto laiku un materiālus
- Nodot elektroenerģijas patēriņa rādījumus
- citas funkcijas

Aplikācija pieejama latviešu, krievu, angļu un norvēģu valodās.

Mobile app provides a convenient communication between the property manager and its customers as well as employees involved in the provision of services.

The app includes:
 - Possibility to create and delegate tasks
 - Receive notifications of task status
 - Enumerate tasks the time and materials
 - Put the power consumption readings
 - Other functions

The application is available in Latvian, Russian, English and Norwegian languages.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less