NorgateMobile
Norgate
1.0.8 Varies with device
Trader
by Norgate

Pārraugiet un vadiet būtiskākos jūsu uzņēmuma darbības procesus ar biznesa vadības aplikāciju Trader! Ērti strādājiet ar jūsu klientu datubāzi, preču katalogu un noliktavu, lai kur jūs atrastos – tagad tam ir nepieciešams tikai viedtālrunis vai planšetdatotrs ar interneta pieslēgumu.

Ar Trader palīdzību varēsiet operatīvi izrakstīt un nosūtīt klientiem rēķinus, kā arī sekot to apmaksai. Interneta veikalu īpašniekiem aplikācija ļauj ērti un vienkārši papildināt savu preču katalogu ar produktu fotogrāfijām. Aplikācijā iekļauta arī ērta iespēja tirdzniecības uzņēmumiem viedtālruni lietot kā svītrkodu skeneri, sastādot pārdošanas dokumentu un nosūtot pirkuma čeku izdrukai uz kases aparātu.

PRIEKŠROCĪBAS:
- Ērta rēķinu izrakstīšana klientiem: ietaupiet laiku, izrakstot un nosūtot rēķinus jūsu klientiem, sekojiet rēķinu apmaksai un aplūkojiet atskaites par apmaksātajiem/neapmaksātajiem rēķiniem.
- Mūsdienīga preču un noliktavas uzskaite: vienkārši un operatīvi veidojiet jūsu preču sortimentu un sekojiet preču atlikumiem noliktavā.
- Integrēta svītrkodu skenēšanas funkcija: izmantojiet viedtālruni kā svītrkodu skeneri, sastādiet pārdošanas dokumentu un nosūtiet to izdrukai uz kases aparātu;
- Pārskatāma klientu datubāze: precīza jūsu veikto darījumu uzskaite un efektīva komunikācija ar jūsu klientiem, nodrošinot savlaicīgus ienākumus par jūsu sniegtajiem pakalpojumiem!

Jūsu datus uzglabājam atbilstoši augstākajām drošības prasībām, savukārt jūs iegūstat pieeju saviem datiem no jebkuras vietas, jebkurā laikā.

Mobilā aplikācija Trader paredzēta tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, un tā ir jaunākais papildinājums Latvijas IT kompānijas Norgate izstrādātajai tiešsaistes biznesa vadības sistēmai iTrader.

Lai lietotu Trader, izveidojiet savu iTrader kontu, un lietojiet gan mobilo aplikāciju, gan web-aplikāciju jau pēc dažām minūtēm. Mobilajai aplikācijai Trader pieejams 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma periods, pēc kura beigšanās varēsiet izvēlēties jums piemērotāko aplikācijas maksas versiju.

Trader
by Norgate

Monitor and Control the key areas of your business processes with Business Management Application Trader! Easy to work with your customer database, product catalog and warehouse, wherever you are - now it is only necessary planšetdatotrs or smartphone with an Internet connection.

With the help of Trader will be able to quickly write out and send invoices to customers as well as keep track of their payment. Online store owners application makes it easy and simple to add to your product catalog with product photos. The app includes a convenient option trading business smartphone to be used as barcode scanners, preparing sales documents and sending your purchase receipt printing the cash register.

BENEFITS:
- Convenient billing customers: Save time and sends invoices to your customers, follow the bills and look at the reports of paid / unpaid bills.
- Modern trade and stock records: simply and quickly create your range of goods and follow the trade balance in stock.
- Integrated barcode scanning feature: Use your smartphone as barcode scanners, dial the sales document and send it for printing on a cash register;
- Transparent client database: accurate records of your transactions and effective communication with your customers, providing timely income for your services!

Your data will be stored in accordance with the highest safety requirements, while you gain access to your data from anywhere, anytime.

Mobile Trader application for sales and services companies, and is the latest addition to the Latvian IT companies Norgate developed an online business management system iTrader.

To use the Trader iTrader Create your account and use the mobile application and the web application in a few minutes. Trader mobile applications available for a 30 day free trial period, after the expiry of which you can select the appropriate version of the application fee.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less