Baseline™
Baseline Sp. z o.o. Sp.k.
3.1.0 Varies with device
Baseline™ to system do zarządzania przedsiębiorstwem integrujący procesy biznesowe w jednym kompleksowym rozwiązaniu informatycznym. Jego innowacyjność polega na sposobie połączenia w sobie najlepszych cech systemów typu CRM, DMS, Workflow, ERP oraz zaawansowanych narzędzi typu Business Intelligence.

Wersja mobilna Baseline™ wspiera takie obszary jak:
- zarządzanie procesem sprzedażowym
- zarządzanie projektami i zadaniami
- elektroniczny obieg dokumentów
- finanse (koszty i sprzedaż)
- raportowanie

Zastosowane zabezpieczenia w postaci szyfrowania SSL oraz walidacji certyfikatu klienta powodują, iż użytkownicy wersji mobilnej mogą bez obaw korzystać z aplikacji w każdym miejscu i o każdej porze.
Charakterystyczną cechą aplikacji Baseline™ jest przede wszystkim elastyczna architektura. Daje ona szerokie możliwości w zakresie dostosowania wyglądu oraz funkcjonalności do indywidualnych potrzeb firmy lub użytkownika bez konieczności rozbudowy samej aplikacji.

Baseline ™ is a business management system that integrates business processes in a single comprehensive solution computer. Its innovation lies in the connection method in itself the best features of systems, CRM, DMS, Workflow, ERP and advanced tools such as Business Intelligence.

Mobile version Baseline ™ supports such areas as:
- Management of the sales process
- Manage projects and tasks
- Electronic workflow
- Finance (costs and sales)
- reporting

Applied collateral in the form of encryption and SSL client certificate validation cause that the users mobile version can confidently use the application anywhere and anytime.
A characteristic feature of the application Baseline ™ is primarily a flexible architecture. It gives wide opportunities to customize the appearance and functionality to the individual needs of the company or the user without the need to extend the application itself.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less