İSG Mobil Rehber
Baran İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş.
1.0 Varies with device
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" çoğu işletme için halen bir bilinmez olarak durmaktadır. İşletme sahipleri kanunun gerekliliklerini yerine getirmede nereden başlayacaklarını bilemedikleri gibi bilinçlendirmedeki eksiklikler, kulaktan dolma bilgiler ve yanlış yönlendirmeler hem zaman kaybına hem de yasal gereklilikleri yeterince yerine getirememekle sonuçlanmaktadır.

İşletmelerde, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kanun ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmek ve daha önemlisi İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü geliştirmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak, pahalı, zaman kaybettiren ve zor bir süreç değildir.

Aslında güvenli ve daha verimli çalışma ortamı karlılığı arttıracağı gibi daha önemlisi sağlığımızı ve canımızı koruyacaktır.

Baran İSG A.Ş. olarak bilinçlendirme odaklı misyonumuzla sizlere hizmet etmekten mutluluk duymaktayız.

No. 6331 "Occupational Health and Safety Act" for most enterprises still remains a mystery. Business owners did not know where to start fulfilling the requirements of the law, such as lack of bilinçlendirmedeki, hearsay and misleading information as well as time-consuming and results in getirememekle sufficiently fulfilled the legal requirements.

Enterprises, the Occupational Health and Safety laws and regulations to fulfill the requirements of the Occupational Health and Safety culture and, more importantly, to develop and make the necessary corrections, expensive, time-consuming and difficult process.

Increase the profitability of safer and more efficient working environment, such as the fact that, more importantly, protect our health and our lives.

Baran OH & S Co., Ltd. We are happy to serve you as our mission focused on raising awareness.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less