Profinfo.pl biblioteka
Wolters Kluwer SA
1.1.5 Varies with device
Biblioteka Profinfo to prosta w obsłudze wypożyczalnia książek elektronicznych.
Uruchom ją już dziś i zapewnij swoim współpracownikom bezpośredni dostęp jednej z największych baz książek elektronicznych dla profesjonalistów. Umożliwisz pracownikom na każdym szczeblu rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych.
W pracy przeglądasz, notujesz, cytujesz. W domu czytasz i rozwijasz swoją wiedzę.

• Łatwo zarządzasz dostępami współpracowników do Biblioteki
• Dobierasz książki pod kątem zainteresowań czytelników Biblioteki
• Przeglądasz i czytasz na laptopie, na tablecie, smartfonie czy czytniku – w pracy, w domu, w podróży
• Wypożyczasz online i czytasz również bez dostępu do sieci
• Oszczędzasz miejsce i pieniądze niezbędne do gromadzenia biblioteki w formie klasycznej
• Już na starcie masz dostęp do pakietu bezpłatnych publikacji
• Umieszczasz własne materiały i dzielisz się nimi w ramach organizacji

Wypróbuj i przekonaj się, jakie korzyści przyniesie Profinfo Biblioteka Twojej firmie.

Książki oferowane przez Bibliotekę Profinfo zabezpieczone są formatem Adobe DRM. Aby móc je czytać zainstaluj czytnik zewnętrzny, który wspiera odczytywanie plików DRM np. Bluefire Reader.

Profinfo Library is a simple-to-use rental of electronic books.
Start it today and secure your colleagues directly access one of the largest databases of electronic books for professionals. You will allow employees at all levels to develop knowledge and skills.
In viewing the work, take down, quoting from. At home you read and develop their knowledge.

• Easily manage accesses contributors to the Library
• selects books for readers interest Library
• This is a preview and read on a laptop, tablet, smartphone or reader - at work, at home, on the go
• Borrow online and read even without access to the network
• Save space and money necessary for the collection of the library in the form of classical
• At the start you have access to a package of free publications
• You put your own content and share them within the organization

Try it and see for yourself what benefits will Profinfo Library your business.

Books offered by the Library Profinfo are protected by Adobe DRM format. To be able to read them install an external card reader that supports read DRM files such as Bluefire Reader.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less