Subaşı Gümrük Müşavirliği
Subaşı Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
1.1.5 Varies with device
Subaşı Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti, o zamanki ünvanı ile “Gümrük Komisyonculuğu” olarak 1948 yılında kurulmuştur.

Uzun bir geçmişe sahip olmak, bir kurum için şüphesiz çok şey ifade eder. Bu, her şeyden önce hem gümrük idaresi için hem de müşterileri olan ithalatçı / ihracatçı için “güven” demektir. Kurucusunun kağıt, kalem ve basit bir mekanik hesap makinesiyle sonuçlandırdığı işlemler düşünüldüğünde, insan bugün gelinen noktaya inanamıyor. 250 civarında dinamik personel kadrosu, en son teknolojik yeniliklerle donatılmış bir ofis ve genç, vizyon sahibi bir genel müdür. Bütün bunların üzerinde herkese kol kanat germiş bir kurucu : M. İhap Subaşı.

Yıllar içinde süregelen değişimin, o oranda bir gelişmeyi de beraberinde getirdiği gözlerden ırak değildir.

Ülkemizin ekonomik yapısındaki gelişmelere paralel olarak gümrük hukuku da değişerek gelişmiştir. Birbirini izleyen üç gümrük kanunu ve kaçakçılıkla ilgili iki yasa dışında, bunlarla ilgili mevzuatın seri halinde güncellenerek izlenmesi, kendiliğinden bir bilgi bankası oluşturmuştur. Bunların yıllar itibariyle hatasız uygulandığı da dikkate alındığında “deneyim” ile ne ifade edildiği açıkça ortaya çıkacaktır.

Bugün gelinen noktada 12 gümrük müşaviri 62 müşavir yardımcısı, diğer çalışanları ve geçmişinden aldığı derslerle, geleceğini çok net görebilen bir “Gümrük Müşavirlik Müessesesi” olan Subaşı Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. işkolunda saygın bir kurumdur.

Bywater Customs Brokerage Ltd STI, and then the title "Customs Broker" as was established in 1948.

Having a long history, expresses doubt a lot to an organization. This, as well as for both the customs authorities of the importing everything before the customers / exporter for "trust" means. Paper of the founder, is a simple mechanical pencil and calculator conclude the transactions contemplated by, people do not believe in this point today. 250 dynamic staff team, a young office and equipped with the latest technological innovations, a general manager with vision. All this was a founder stretch everyone on the wing: M. İhap Bywater.

The ongoing changes over the years, it is not far away from the eyes brought with it an improvement in the rate.

Customs law in parallel with developments in the economic structure of our country is developed changing. Two out of three consecutive customs law and the laws related to trafficking, monitoring a series of updated and relevant legislation has created a knowledge base itself. These are the years when applied correctly taken into account as "experience" with what will be clearly stated.

At this point in 12 of 62 advisers assist customs brokers, with courses taken from other employees and past and future of a very clear sighted "Customs Consulting Organization" which Bywater Customs Brokerage Ltd Sti. business line is a reputable institution.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less