PinC GOO
PinC Agro
1.40 Varies with device
De PinC GOO (Grip op onderhoud) App helpt u om storingen en periodiek onderhoud vast te leggen, uit te voeren en te registreren. Door één unieke bedrijfscode houdt u samen met uw collega's en medewerkers overzicht.

Eenmalige storingen en taken (meldingen) kunt u:
- invoeren (eventueel) voorzien van foto en toelichting;
- overzicht houden van het aantal openstaande meldingen. Dit ziet u direct in het beginscherm;
- raadplegen van de inhoud en status van de meldingen;
- afhandelen (eventueel) voorzien van toelichting, werkbon of foto;
- rapportages raadplegen van afgehandelde meldingen.

Klanten met een abonnement op het onderhoudssysteem van PinC Agro kunnen met de PinC GOO app ook:
- lijsten aanmaken en beheren met terugkerende taken;
- frequenties instellen en aanpassen van terugkerende taken;
- werkinstructies toevoegen aan taken;
- gebruikers aanmaken met een unieke codes zodat zichtbaar wordt wie iets invoert;
- taken toekennen aan medewerkers;
- meerdere locaties toevoegen;

The PINC GOO (Grip on maintenance) App helps you to record failures and scheduled maintenance, perform and record. By a unique business code keeps you together with your colleagues and staff survey.

Recurring problems and tasks (reports) you can:
- Introduce (possibly) with photographs and explanatory notes;
- Overview Keeping the number of open messages. This shows directly on the Home screen;
- Consult on the content and status messages;
- Handling (possibly) with explanatory notes, work order or photographs;
- Reports consulting handled messages.

Customers with a subscription to the PINC Agro maintenance system to the PINC GOO app also:
- Create and manage lists of repetitive tasks;
- Set frequencies and adjusting repetitive tasks;
- Add work instructions to tasks;
- Create users with unique codes so visible who enters something;
- Assign tasks to employees;
- Add multiple locations;

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less