IAD-Online
RGPO
1.5.1.0 Varies with device
IAD-Online add versie 1.0

De eerste gratis, asbestinventarisatie app geschikt voor telefoon en tablet. Gebruik uw eigen telefoon op locatie voor de inventarisatie van objecten. Weg met stapels papier of overtollige apparatuur van andere partijen. Alles wat u nodig heeft makkelijk en veilig in uw eigen broekzak!

Doelgroep App?
- De App is exclusief bedoeld voor de inventarisatie van asbest (SC-540). U dient in het bezit te zijn van een geldig SC-540 certificaat uitgegeven door een certificerende instantie. Kijk voor meer informatie op http://www.ascert.nl.

Wat is er allemaal mogelijk in de App?
- Importeren IAD-Online projecten in app voor offline inventarisatie.
- Maken projectfoto.
- Toevoegen bronnen plus bronfoto's.
- Barcode scanner monsterzakjes.
- Toevoegen uitsluitingen / beperkingen.
- Toevoegen ontoegankelijke ruimten.
- Synchroniseren project.

Wat heeft u nodig om gebruik te maken van de IAD-Online app?
- Om gebruik te kunnen maken van de app dient u in het bezit te zijn van het IAD-Online systeem.

Wil u meer informatie bezoek dan onze website https://www.iad-online.nl

IAD add Online version 1.0

The first free, asbestos inventory app for phone and tablet. Use your phone's location for the identification of objects. Get rid of stacks of paper or surplus equipment from other parties. Everything you need easily and safely in your pocket!

Audience App?
- The App is exclusively designed for the identification of asbestos (SC-540). You must be in possession of a valid SC-540 certificate issued by a certifying body. For more information on http://www.ascert.nl.

What's all possible in the App?
- Import IAD-line projects in app for offline inventory.
- Create photo projects.
- Add sources including the source pictures.
- Barcode scanner sample bags.
- Add exclusions / limitations.
- Add inaccessible areas.
- Synchronize project.

What do you need to use the IAD Online app?
- To use the app you must be in possession of the IAD-Online system.

Would you like more information visit our website https://www.iad-online.nl

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less