Bevingschadeherstel
Appbox.nl
Varies with device Varies with device
UPDATE! Blijf zelf op de hoogte van (actuele) bevingen via onze nieuwe bevingmeter! Of bekijk de lijst met recente bevingen in de provincie Groningen. Ook krijgt u nu via pushnotificaties realtime de de actuele aardbevingen binnen op het toegangsscherm van uw smartphone! Via onze vernieuwde website www.bevingschadeherstel.nl en onze nieuwe app’s kunt u als gedupeerde via een heldere navigatiemogelijkheid zeer snel meer informatie verkrijgen.

N.a.v. het uitslaan van de beving meters van het KNMI heeft u de mogelijkheid tot het melden van schade (direct of in later stadium) en de bevingschadeherstel-procedure via het CVW en NAM en/of het aanvragen van subsidie voor energiebesparende maatregelen via uw partner Bouwbedrijf Wolthuis B.V. Deze aanvraag kunt u dus vanaf de eigen woning of zelfs andere locatie doen, tevens is het mogelijk met het toevoegen van ondersteunende foto’s uw verhaal concreet te onderbouwen! Na het melden van uw eventuele schade zal Bouwbedrijf Wolthuis dit proces van A tot Z voor u regelen, begeleiden en u hierin bijstaan richting het Centrum Veilig Wonen. Ook zijn wij uw partner in het herstellen van de schade o.b.v. het taxatierappport.

Bouwbedrijf Wolthuis B.V. uit Kolham heeft volop ervaring en specialisme op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, renovatie en utiliteitsbouw, tevens bevindt het bedrijf zich in het gebied waar aardbevingen en bevingschades ontstaan door gaswinning van de NAM, in het gebied hebben wij reeds diverse woningen en gebouwen hersteld!

UPDATE! Keep yourself informed of (actual) earthquakes on our new quake meter! Or view the list of recent earthquakes in the province of Groningen. Also, you now get real-time via push notifications the current earthquakes in on the lock screen of your smartphone! Through our new website www.bevingschadeherstel.nl and our new app, you can obtain as duped by a clear navigation option very quickly more information.

N.a.v. the bursting of the quake meters KNMI you have the possibility to give notice of loss (direct or later) and the quake damage repair process via the CVW and NAM and / or apply for grants for energy saving measures through your affiliate construction company Wolthuis BV This application allows you to do so from their own home or another location, it is also possible to add supporting photographs to substantiate your story concrete! After reporting your damages Wolthuis Construction company will this process from A to Z for you or guide you and assist in this direction Center Safe Housing. We are your partner in repairing the damage obv the valuation rappport.

Construction company Wolthuis B.V. from Kolham has plenty of experience and specialization in the field of construction, maintenance, renovation and construction, also is the company located in the area where earthquakes and earthquake damages caused by gas from the NAM, in the area we already have several homes and buildings restored!

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less