AutoFlexs
Digitalisma.com
1.0.1 Varies with device
AutoFlexs is 'detachering specialist' ten behoeve van het autobedrijf - in de ruimste zin des woords. Centraal binnen AutoFlexs staat het verbinden van 'merk specialisten' en vakkrachten met onze opdrachtgevers - veelal dealerbedrijven en importeurs. Totstandkoming van deze verbinding én de kwaliteit van de verbinding bepaalt de mate van ons succes. Deze App geeft u toegang tot het steeds wisselende aanbod van vakkrachten. Bestaande klanten hebben de mogelijkheid via de app ingevulde urenstaten goed te keuren.

AutoFlexs is the staffing company 'for the car company - in the broadest sense. Central to AutoFlexs state connecting 'brand, specialists and skilled workers with our clients - mostly dealers and importers. Realization of this connection and the quality of the connection determines the degree of our success. This App gives you access to the ever-changing supply of skilled workers. Existing customers have the opportunity to approve the app completed timesheets well.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less