De BCS-app is een uitbreiding op het werknemersportaal (Delta Self Service) van BCS HRM & Salarisadministratie. Met deze app heeft u overal toegang tot uw HR-informatie op uw smartphone of tablet. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig diverse zaken zelf regelen. Denk hierbij aan verlof aanvragen, salarisstroken inzien en klokregistratie.

Let op:
- Deze app is beschikbaar voor werknemers van bedrijven die gebruik maken van Delta HRP in combinatie met het werknemersportaal - DSS van BCS HRM & Salarisadministratie.
- Succesvol inloggen is mogelijk nadat uw werkgever deze BCS-app voor zijn werknemers afneemt.
- Afhankelijk van de instellingen die uw werkgever heeft ingesteld zijn mogelijk niet alle onderstaande opties beschikbaar.

Features:
-Bekijk uw persoonsgegevens
-Bekijk uw verlofhistorie en verlofsaldi
-Vraag verlof aan
-Accordeer verlofaanvragen (afhankelijk van autorisatie en rol)
-Voer klokregistraties in
-Bekijk uw klokregistratie-historie
-Bekijk uw bedrijfsdocumenten
-Bekijk uw persoonlijke documenten (loonstroken, jaaropgaven)

Ondersteuning
Bij vragen betreffende de werking van de BCS-app kunt u per mail contact opnemen met de BCS Helpdesk (support@bcsbv.nl) of met uw contactpersoon van uw werkgever.

The BCS app is an extension of the employee portal (Delta Self Service) BCS HRM & Payroll. With this app, you have access to your HR information on your smartphone or tablet. This allows you to quickly and easily arrange various matters themselves. Think requests to leave, payslips understand and clock registration.

Note:
- This app is available for employees of companies that use Delta HRP in conjunction with the employee portal - DSS BCS HRM & Payroll.
- Successful login is possible after your employer BCS this app for its employees decreases.
- Depending on the settings that your employer has set up may not all options are available.

Features:
-View Your personal
-View Your leave history and leave balances
Question to leave
-Accordeer Leave requests (subject to authorization and roll)
-Enter Clock registrations
-View Your clock recording history
-View Your business documents
-View Your personal documents (payslips, annual statements)

Support
For questions regarding the operation of the BCS app please contact us by email with the BCS Helpdesk (support@bcsbv.nl) or your contact person from your employer.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less