Hein Service App
Designbase Online Media B.V.
0.0.7 Varies with device
Met de HEIN Service app heeft u de meest praktische informatie over uw HEIN Luxrotor bakoven met touchscreen bediening binnen handbereik. Onze app informeert gebruikers van de HEIN Luxrotor oven over foutmeldingen en ondersteund met slimme doe-het-zelf tips.

- Storingsoverzicht; Overzicht van de meest voorkomende storingsmeldingen aan een HEIN Luxrotor bakoven. Stapsgewijs loopt u een storingsmelding door met als doel om zo snel mogelij weer operationeel te zijn.
- Doe het zelf tips; Voor de hand liggend onderhoud aan essentiële onderdelen is van groot belang voor de continuïteit van uw HEIN bakoven. Onze doe-het-zelf tips geven u bijvoorbeeld inzicht in het smeren van onderdelen.
- Storing melden; met de telefoon in uw hand meldt u uw storing en door het bijvoegen van een foto kan HEIN Service goed inzage krijgen in de aard van de storing.
- Service afspraak; Maak handig een service afspraak met HEIN Service met een voorkeur voor een datum.

The HEIN Service app you have the most practical information about your HEIN Luxrotor oven with touch control at your fingertips. Our app informs users of the HEIN Luxrotor oven about error messages and supported with clever do-it-yourself tips.

- Fault History; Overview of the most common error messages to a HEIN Luxrotor oven. Step by step walk through a fault with the objective to be operational again as soon as functions available.
- Do it yourself tips; For obvious maintenance of essential elements is of great importance for the security of your HEIN oven. Our do it yourself tips give you insight example in lubricating parts.
- Report Fault; with the phone in your hand tells you your fault and by including a photo can get HEIN Service good insight into the nature of the fault.
- Service appointment; Create a convenient service appointment with HEIN Service with a preference for a date.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less