VerzuimInZicht Centraal beheer
InFinanz
3.0.0 Varies with device
Wilt u altijd en overal inzicht hebben in uw personeelsgegevens? Heeft u weinig tijd maar wilt u toch de verzuimmeldingen binnen uw organisatie bekijken, medewerkers ziek kunnen melden en ze weer hersteld melden? Download dan meteen de app “VerzuimInZicht” van Centraal beheer Achmea.

Met VerzuimInZicht heeft u wanneer u maar wilt uw personeelsgegevens en verzuimoverzicht bij de hand.

In VerzuimInZicht van Centraal beheer Achmea:
- ziet u de actuele werknemersgegevens
- ziet u een overzicht van uw zieke medewerkers
- ziet u de acties die gedaan kunnen worden bij een verzuimmelding
- kunt u medewerkers ziek melden
- kunt u medewerkers hersteld melden

Wilt u meedenken met ons over toekomstige functionaliteiten? Reageer dan via onze speciale "Ideeënbus" button in het hoofdscherm van VerzuimInZicht.

Would you everywhere understand your employee data? If you have little time but still want the default messages within your organization view, employees can call in sick and they recovered register again? Download the app immediately "Default Insight" Central Administration Achmea.

With Default Insight you whenever you want your staff absenteeism data and survey at hand.

Defaulting Insight Central Administration Achmea:
- Shows the current employee data
- You will see a summary of your sick employees
- You can see the actions that can be done with a default message
- You can call in sick employees
- You can register employees restored

Want to help us think about future features? Respond via our special "Suggestions" button in the main window of Default Insight.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less