Signalering Vogelnesten
Innoview BV
8.0 Varies with device
Applicatie:
De applicatie voorziet de gebruiker van de locatie gegevens van aanwezige nesten van weide- en akkervogels.

Omschrijving:
Jaarlijks lokaliseren circa 10.000 vrijwilligers ruim 130.000 nesten van weide- en akkervogels op gras- en bouwland om ze te kunnen beschermen tegen verlies door landbouwactiviteiten. De gegevens worden centraal opgeslagen in de database van Landschapsbeheer Nederland. Landbouwers en loonwerkers die nesten willen beschermen tijdens het bewerken van het land kunnen de nestlocaties op het te bewerken land met deze app opvragen uit de database. Bij het gebruik van deze applicatie wordt een waarschuwingssignaal gegeven bij het benaderen van een aanwezig nest. Hierdoor kunnen boeren en loonwerkers nesten eerder waarnemen en daarmee ook meer en beter beschermen. Arcate BV heeft deze applicatie ontwikkeld samen met Innoview BV.

Doelgroep en werking:
De applicatie is vooral bedoeld voor landbouwers en loonwerkers, maar ook vrijwilligers kunnen deze app gebruiken voor het terugvinden van nesten. Invoeren van gegevens kan niet met deze app.

Voorwaarden:
Het gebruik kent twee voorwaarden:
1. dat de adresgegevens van de gebruiker door de vrijwilligersgroep zijn ingevoerd in de database Legselgegevens van Landschapsbeheer Nederland;
2. dat de vrijwilligersgroep de gebruiker geautoriseerd heeft met gebruikersnaam en wachtwoord om te kunnen inloggen in de database;

Partners:
De applicatie is mede mogelijk gemaakt door:
- Veelzijdig Boerenland
- Landschapsbeheer Nederland
- ANLV De Lieuw
- Loonbedrijf Smit
- Arcate
- Innoview
- Ministerie van Economische Zaken
- Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland


Disclaimer:
Continu gebruik van de GPS in de achtergrond kan de accuduur drastisch verminderen. Wij adviseren om tijdens het gebruik van de applicatie in de tractor de smartphone met een oplader aan de 12V aansluiting van de tractor te koppelen.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Application:
The application provides the user with location data from existing nests of grassland and farmland birds.

Description:
Annual locate approximately 10,000 volunteers over 130,000 nests of grassland and farmland birds on grass and arable land to protect against loss by farming them. The data are stored centrally in the database of Natural Netherlands. Farmers and contractors who want to protect while working the land nests, the nest sites in the country to work with this app retrieve from the database. When the use of this application, a warning signal is given by the present approach of a nest. This allows farmers and contractors observe nesting earlier and thus protect more and better. Arcate BV has developed this application along with Innoview BV.

Audience and operation:
The application is primarily intended for farmers and contractors, but also volunteers can use this app to find nests. Data entry can not with this app.

Conditions:
The use has two conditions:
1. that the address of the user are entered into the database Clutch Data of Natural Netherlands by the volunteer group;
2. that the volunteer group has authorized the user with username and password to log into the database;

Partners:
The application was made possible by:
- Versatile Farmlands
- Landscape Management Netherlands
- The ANLV Lieuw
- Directory Smit
- Arcate
- Innoview
- Ministry of Economic Affairs
- European Agricultural Fund for Rural Development. Europe investing in rural areas


Disclaimer:
Continuous use of GPS in the background can dramatically decrease battery life. We recommend to connect. Smartphone with a 12V charger to the socket on the tractor while using the application in the tractor

Continued use of GPS running in the background can Dramatically decrease battery life.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less