NL SOLAR ENERGY SectorApp
TKI Solar Energy
1.0.2 Varies with device
Bent u een Nederlandse organisatie en actief in de zonne-energiesector? Zorg ervoor dat anderen u weten te vinden! Maak uw organisatie zichtbaar, laat zien wie u bent en wat u te bieden heeft.

Nederland heeft een uitstekende kennis- en technologiepositie op het gebied van zonne-energie. Daarnaast neemt het gebruik van zonne-energiesystemen in ons land de laatste jaren sterk toe. Meer samenwerking en innovatie zijn cruciaal om de ontwikkeling en toepassing van zonne-energiesystemen in Nederland verder te versnellen en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk te maken.

Deze app is bedoeld om samenwerking in de Nederlandse zonne-energiesector te stimuleren door een overzicht te geven van de partijen die werkzaam zijn in deze sector. In de app kunt u zoeken op trefwoord, locatie op de kaart of positie in de waardeketen. Omdat de app geen winstoogmerk heeft, kunt u uw organisatie gratis registreren. U dient er zelf voor te zorgen dat uw gegevens te allen tijde up to date zijn.

Deze app is een initiatief van het TKI Solar Energy en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Door uw organisatie te registreren in de app kunnen zij u ook informeren over, voor u relevante, activiteiten, subsidies en handelsmissies.

Are you a Dutch organization and active in the solar energy industry? Ensure that others can find you! Make your organization visible, show who you are and what you have to offer.

Netherlands has an excellent knowledge and technology position in the field of solar energy. In addition, the use of solar energy in our country in recent years strongly. More collaboration and innovation are crucial to the development and application of solar energy in the Netherlands to further accelerate and make. Added value for the Dutch economy as large as possible

This app is designed to encourage by giving the parties working in this sector. Outline cooperation in the Dutch solar industry The app allows you to search by keyword, location on the map or position in the value chain. Because the app is non-profit, you can register your company for free. You are responsible for ensuring that your data is always up to date.

This app is an initiative of the TKI Solar Energy and the National Entrepreneurial Netherlands. By registering your organization in the app, they can inform you about relevant for you, activities, subsidies and trade missions.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less